Akershus Miljøentreprenør
Viser idyllisk uterom med øy, bekkefall, og siv langs bredden Asker.Fantasi og drømmer må til for hager og parker.

Informasjon om idyllisk uterom med øy, bekkefall, og siv langs bredden.
Drømmer:
Så å si alt er mulig for den som har en drøm. Her har vi laget et idyllisk uterom med øy, bekkefall, og siv langs bredden.

Viser stor morenestein som en harmonisk avgrensning mot vei

Hager og parker er utemiljø med en robust ramme om lek, rekreasjon og tilstelninger.

Informasjon om stor morenestein som en harmonisk avgrensning mot vei
Avgrensning:
Her har vi brukt stor morenestein som en harmonisk avgrensning mot vei.

2018 © meistra.com