Akershus Miljøentreprenør
Bildet viser sanering og fjerning av olje- eller parafintank Bærum

Graving, drenering, pigging og fjerning av tanker.

Informasjon om sanering og fjerning av olje- eller parafintanker.
Fjerning av tanker.
Alle olje - og parafintanker, av alle slags materialer, har begrenset levetid.
Blir de lekk, forurenser de både bolig, jordsmonn og grunnvann.
Vi er eksperter på å fjerne tanker og sanere grunnen, slik at den blir sunn igjen.

2018 © meistra.com