Akershus Miljøentreprenør
Bildet fra Asker viser dam og bekkefall, ei øy og liten brygge

Informasjon om dammen, bekkefallet, øya og en liten brygge i bildet.
Idyll og rekreasjon
Her har vi etablert dam og bekkefall,ei lita øy og ei malerisk brygge.

Bildet fra Bærum viser mur og trapp av naturstein.Vi kan faget anleggsgartner og
er basert i Asker og Bærum.

Informasjon om muren og trappen naturstein.
Naturstein
Her glir muren av naturstein og trappene naturlig inn i landskapsbildet.

2018 © meistra.com