Akershus Miljøentrepenør
Meny ikon

Forside

Bildet viser dam og bekkefall, ei øy og liten brygge

Informasjon om dammen, bekkefallet, øya og en liten brygge i bildet.
Idyll og rekreasjon
Her har vi etablert dam og bekkefall,ei lita øy og ei malerisk brygge.

Bildet viser mur og trapp av naturstein.Vi kan faget anleggsgartner og
er basert i Oslo, Asker og Bærum.

Informasjon om muren og trappen naturstein.
Naturstein
Her glir muren av naturstein og trappene naturlig inn i landskapsbildet.

2016 © meistra.com