Akershus Miljøentrepenør
Bildet viser dam og bekkefall, ei øy og liten brygge

Informasjon om dammen, bekkefallet, øya og en liten brygge i bildet.
Idyll og rekreasjon
Her har vi etablert dam og bekkefall,ei lita øy og ei malerisk brygge.

Bildet viser mur av naturstein og trapp av kalkstein

Informasjon om muren av naturstein og trappen av kalkstein i bildet.
Naturstein
Her glir muren av naturstein og trappene av kalkstein naturlig inn i landskapsbildet.